Laddar, var god dröj...

När vi har gjort våra uträkningar och exempel har vi varit noga med att basera dessa på så tillförlitligt underlag som möjligt. Och vi har bara använt källor som vi vågar lita på, som exempelvis Jordbruksverket och Transportverket.

Det ska dock nämnas att siffrorna är genomsnitt, samt att verklighetens scenarion skiljer sig åt från statistikens. Den individuella köttförbrukningens påverkan på omvärlden varierar naturligtvis med kostens sammansättning och andra faktorer. Men samtidigt ger statistiken en god bild av sakernas tillstånd.

 

Köttkonsumtion

I våra beräkningar har vi utgått från Jordbruksverkets genomsnitt för hur mycket kött vi förbrukar i Sverige per capita på ett år:

Nöt: 25,9 kg
Fläsk: 34,1 kg
Fågel: 22,4 kg
Lamm: 1,7 kg
Övrigt (t ex vilt): 3,2 kg

Summa: 87,3 kg kött per person och år. Slår man ut detta över ett år får vi ett genomsnitt på 239 gram per person och dag.

I jämförelsen med hamburgare har vi utgått från en vanlig hamburgare på nittio gram, som ändå är av ett ganska speciellt slag – eftersom den är gjord på alla de ovan nämnda köttsorterna.

LÄNKAR:
Jordbruksverkets statistik


Vattenåtgång

Forskning från Water Footprint Network ligger till grund för våra beräkningar gällande vattenåtgång vid köttproduktion. Siffrorna anger hur mycket vatten som går åt vid framställningen av ett kilo kött:

Nötkött: 15 415 liter/kg
Fläskkött: 5 988 liter/kg
Fågel: 4 325 liter/kg

Räknas detta ihop med köttförbrukning per person får vi en årlig vattenåtgång på cirka 700 319 liter. Och detta ger 1 918 liter i genomsnittlig vattenåtgång per dag.

I dusch-exemplen har vi räknat med att en ”standarddusch” tar fem minuter och då förbrukar 60 liter vatten, dvs 12 liter per minut. 

LÄNKAR:
Water Footprint Network
MIVA


Co2-utsläpp

Produktion av olika sorters kött ger upphov till olika stora utsläpp. Och enligt rapporten ”Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050” – som tagits fram vid Chalmers tekniska högskola  – ser utsläppsmängden från produktion av ett kilo kött ut såhär:

1 kg Nötkött ger 26 kg Co2-utsläpp
1 kg Fläskkött: ger 6 kg Co2-utsläpp
1 kg Kyckling: ger 3 kg Co2-utsläpp

Dessa siffror har sedan multiplicerats med genomsnittsförbrukningen av respektive köttslag och därefter delats med antalet dagar på ett år, vilket gett ett dagligt genomsnitt på 2,7 kilo Co2-utsläpp. 

När vi beräknat jämförelserna mellan koldioxidutsläpp från köttproduktion och bilåkning har vi använt Trafikverkets Klimatbarometer, som anger att en bil släpper ut cirka 132 gram koldioxid per kilometer.

LÄNKAR:
Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050
Trafikverkets Klimatbarometer


Din hälsa

Hälsans Kök – vi är vad vi heter, skulle man kunna säga. Och på den här sajten pratar vi om att det finns hälsofördelar med vegetarisk kost.

Detta är inte bara snicksnack – tvärtom. Enligt Livsmedelsverket, till exempel, minskar risken för tjock- och ändtarmscancer, samt hjärt- och kärlsjukdomar, när man minskar sitt intag av rött kött och charkprodukter.

LÄNKAR:
Livsmedelsverket